HP LaserJet P4510 Printer series - Dahili USB aygıtlarını takma

background image

Dahili USB aygıtlarını takma

Üründe iki dahili USB bağlantı noktası bulunur.

1.

Ürünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden çıkarın.

2

1

124 Bölüm 9 Ürünü temizleme ve bakımını yapma

TRWW

background image

2.

Tüm arabirim kablolarını çıkarın.

3.

Sağ panelin mandalını açmak için ürünün arkasına doğru kaydırarak sağ paneli çıkarın.

4.

Metal tırnağı çekerek erişim kapağını açın.

TRWW

Bellek, dahili USB aygıtları ve harici baskı sunucusu kartlarını takma 125

background image

5.

Formatlayıcı kartının altına yakın bir yerdeki USB bağlantı noktalarını bulun. USB aygıtını bağlantı
noktalarından birine takın.

6.

Erişim kapağını kapatın ve yerine oturuncaya kadar sıkıca bastırın.

7.

Sağ paneli yeniden takın. Panelin üzerindeki sekmeleri ürünün içindeki yuvalarla hizalayın ve
paneli, yerine oturuncaya dek ürünün önüne doğru itin.

126 Bölüm 9 Ürünü temizleme ve bakımını yapma

TRWW

background image

8.

Arabirim kablolarını ve güç kablosunu yeniden bağlayın.

9.

Ürünü açın.