HP LaserJet P4510 Printer series - Kaynakları kaydetme (kalıcı kaynaklar)

background image

Kaynakları kaydetme (kalıcı kaynaklar)

Ürüne yüklediğiniz yardımcı programlar veya işler, zaman zaman bazı kaynaklar (örneğin yazı tipleri,
makrolar veya desenler) içerir. Dahilen kalıcı olarak işaretlenen kaynaklar, siz ürünü kapatana kadar
ürün belleğinde kalır.

TRWW

Bellek, dahili USB aygıtları ve harici baskı sunucusu kartlarını takma 123

background image

Kaynakları kalıcı olarak işaretlemek için sayfa tanımlama dili (PDL) özelliğini kullanıyorsanız, aşağıdaki
yönergeleri uygulayın. Teknik ayrıntılar için PCL veya PS ile ilgili uygun bir PDL başvuru kılavuzuna
bakın.

Kaynakları, ancak ürün açıldığında bellekte kalmaları kesinlikle gerekliyse kalıcı olarak işaretleyin.

Kalıcı kaynakları ürüne yalnızca yazdırma işinin başında gönderin, ürün yazdırırken göndermeyin.

NOT:

Kalıcı kaynakların aşırı kullanımı veya bunların ürün yazdırırken indirilmesi, ürünün

performansını veya karmaşık sayfaları yazdırma yeteneğini etkileyebilir.