HP LaserJet P4510 Printer series - IPv4 TCP/IP parametrelerini kontrol panelinden el ile yapılandırma

background image

IPv4 TCP/IP parametrelerini kontrol panelinden el ile yapılandırma

IPv4 adresi, alt ağ maskesi ve varsayılan ağ geçidi için, katıştırılmış Web sunucusunun yanı sıra kontrol
paneli menülerini de kullanabilirsiniz.

1.

Menü

öğelerine basın.

2.

AYGITI YAPILANDIR öğesini vurgulamak için aşağı oka basıp sonra

OK

düğmesine basın.

3.

G/Ç'yi vurgulamak için aşağı oka basıp sonra

OK

düğmesine basın.

Tablo 5-4

IP adresleri (devam)

64

Bölüm 5 Bağlantı

TRWW

background image

4.

KATIŞTIRILMIŞ JETDIRECT MENÜSÜ öğesini vurgulamak için aşağı oka basıp sonra

OK

düğmesine basın.

5.

TCP/IP öğesini vurgulamak için aşağı oka basıp sonra

OK

düğmesine basın.

6.

IPV4 AYARLARI öğesini vurgulamak için aşağı oka basıp sonra

OK

düğmesine basın.

7.

MANUEL AYARLARI öğesini vurgulamak için aşağı oka basıp sonra

OK

düğmesine basın.

8.

IP ADRESİ öğesini vurgulamak için aşağı oka basıp sonra

OK

düğmesine basın.

-veya-

ALT AĞ MASKESİ öğesini vurgulamak için aşağı oka basıp sonra

OK

düğmesine basın.

-veya-

VARSAYILAN AĞ GEÇİDİ öğesini vurgulamak için aşağı oka basıp sonra

OK

düğmesine basın.

9.

IP adresinin, alt ağ maskesinin veya varsayılan ağ geçidinin ilk baytı için sayıyı artırmak veya
azaltmak üzere sayısal tuş takımını kullanın veya yukarı ok ve aşağı ok tuşlarını kullanın.

10.

Bir sonraki sayı grubuna geçmek için

OK

düğmesine basın. Önceki sayı grubuna geçmek için geri

ok tuşuna basın.

11.

IP adresi, alt ağ maskesi veya varsayılan ağ geçidi tamamlanana kadar 9 ve 10. adımları tekrarlayın
ve ayarı kaydetmek için

OK

düğmesine basın.

12.

Hazır durumuna dönmek için

Menü

düğmesine basın.