HP LaserJet P4510 Printer series - 5 bölmeli posta kutusuna yazdırma

background image

5 bölmeli posta kutusuna yazdırma

İsteğe bağlı 5 bölmeli posta kutusu, yazdırma işlerini çeşitli şekillerde sıralamak için kontrol panelinden
yapılandırılabilen beş çıkış bölmesi sağlar.

1.

Menü

düğmesine basın.

2.

AYGITI YAPILANDIR'ı vurgulamak için aşağı oku tıklatın ve

OK

'a basın.

3.

MBM-5 YAPILANDIRMASI'nı vurgulamak için aşağı ok düğmesine ve sonra

OK

düğmesine

basın.

4.

ÇALIŞMA MODU'nu seçmek için

OK

düğmesine basın.

5.

5 bölmeli posta kutusunun işleri nasıl sıraladığını vurgulamak için aşağı ok düğmesine basın:

POSTA
KUTUSU

Her bölmeye bir kullanıcı veya kullanıcı grubu atanır. Bu, varsayılan ayardır.

YIĞINLAYICI

Ürün, işin kopyalarını yığınlamak için tüm bölmeleri kullanır. İşler önce alttaki bölmeye gönderilir, daha
sonra bir üstteki bölmeye gönderilir ve bu şekilde devam eder. Tüm bölmeler dolduğunda, ürün durur.

TRWW

Kağıt çıkış seçeneklerini kullanma

87

background image

İŞ AYIRICI

Her yazdırma işi farklı bir bölmeye gönderilir. İşler, üst bölmeden başlamak ve alt bölmeden devam
etmek suretiyle boş bir bölmeye gönderilir.

HARMANLAY
ICI

Ürün tek bir yazdırma işinin kopyalarını farklı bölmelere sıralar.

6.

Uygun seçeneği belirlemek için

OK

düğmesini tıklatın.

88

Bölüm 6 Kağıt ve yazdırma ortamları

TRWW

background image

7