HP LaserJet P4510 Printer series - Aygıtı yeniden paketleme

background image

Aygıtı yeniden paketleme

HP Müşteri Hizmetleri aygıtınızın tamir için HP'ye dönmesi gerektiğine karar verirse, aygıtı
göndermeden önce yeniden paketlemek için aşağıdaki adımları uygulayın.

DİKKAT:

Ambalajın yetersizliğinden dolayı taşıma sırasında ortaya çıkabilecek hasardan müşteri

sorumludur.

Aygıtı yeniden paketlemek için

1.

Satın aldığınız ve aygıta taktığınız herhangi bir DIMM kartı varsa bunları çıkarın ve kendinize
saklayın. Aygıtla birlikte gelen DIMM'i çıkarmayın.

DİKKAT:

Statik elektrik DIMM'lere zarar verebilir. DIMM'lerle uğraşırken, ya antistatik bir bilek

sargısı takın ya da sık sık DIMM antistatik paketin yüzeyine dokunun ve ardından aygıtın üzerinde
çıplak metale dokunun. DIMM'leri çıkarmak için, bkz.

Bellek takma sayfa 119

.

2.

Yazıcı kartuşunu çıkarın ve saklayın.

DİKKAT:

Aygıtı göndermeden önce baskı kartuşunu çıkarmanız çok önemlidir. Taşıma işlemi

sırasında aygıtın içinde bırakılan baskı kartuşu sızıntı yaparak aygıtın motorunun ve diğer
bölümlerinin tonerle kaplanmasına neden olur.

Yazıcı kartuşunun zarar görmemesi için silindirine dokunmamaya dikkat edin ve yazıcı kartuşunu
özgün paketinde veya ışığa maruz kalmayacağı bir yerde saklayın.

3.

Güç kablosunu, arabirim kablosunu ve isteğe bağlı aksesuarları çıkartıp saklayın.

204 Ek B Servis ve destek

TRWW

background image

4.

Mümkünse, baskı örneklerini ve doğru şekilde yazdırılamayan kağıt veya diğer bir ortamdan 50 -
100 sayfayı pakete koyun.

5.

ABD'de yeni ambalaj malzemesi istemek için HP Müşteri Hizmetleri'ni arayın. Bazı ülkelerde/
bölgelerde mümkünse orijinal ambalajı kullanın. Hewlett-Packard gönderme işlemi için ekipmanı
sigorta ettirmenizi önerir.