HP LaserJet P4510 Printer series - Yazdırma ayarlarının önceliği

background image

Yazdırma ayarlarının önceliği

Yazdırma ayarlarında yapılan değişikliklerin önceliği nerede yapıldıklarına göre belirlenir:

NOT:

Komut ve iletişim kutusu adları yazılım programınıza bağlı olarak değişebilir.

Sayfa Yapısı iletişim kutusu: Bu iletişim kutusunu açmak için, çalışmakta olduğunuz programın
Dosya menüsünde Sayfa Yapısı veya buna benzer komutu tıklatın. Burada değiştirilen ayarlar,
başka bir yerde değiştirilen ayarları geçersiz kılar.

Yazdır iletişim kutusu: Bu iletişim kutusunu açmak için, çalışmakta olduğunuz programın
Dosya menüsünde Yazdır, Sayfa Yapısı veya buna benzer komutu tıklatın. Yazdır iletişim
kutusunda değiştirilen ayarların önceliği daha düşüktür ve Sayfa Yapısı iletişim kutusunda yapılan
değişiklikleri geçersiz kılmazlar.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu (yazıcı sürücüsü): Yazıcı sürücüsünü açmak için, Yazdır
iletişim kutusunda Özellikler'i tıklatın. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda değiştirilen ayarlar
yazdırma yazılımında başka herhangi bir yerdeki ayarları geçersiz kılmaz.

Varsayılan yazıcı sürücüsü ayarları: Varsayılan yazıcı sürücüsü ayarları Sayfa Yapısı, Yazdır
veya Yazıcı Özellikleri iletişim kutularındaki ayarlar değiştirilmediği sürece tüm yazdırma işlerinde
kullanılan ayarları tanımlar.

Yazıcı kontrol paneli ayarları: Yazıcı kontrol panelinde değiştirilen ayarların önceliği, başka
yerlerde yapılan değişikliklere göre daha düşüktür.

44

Bölüm 3 Windows Yazılımı

TRWW