Довідка HP LaserJet P4510 Printer series

background image

Syst

strat

Принтери HP LaserJet P4010 та P4510 Series

Посібник користувача

background image
background image

Принтери HP LaserJet P4010 та P4510 Series

Посібник користувача

background image

Авторське право та ліцензія

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Заборонено відтворення, адаптація чи
переклад без попереднього письмового
дозволу, окрім випадків, дозволених
згідно законів про авторські права.

Подана у цьому посібнику інформація
може бути змінена без додаткових
повідомлень.

Усі гарантійні зобов'язання щодо товарів
та послуг НР викладено в положеннях
прямої гарантії, яка додається до цих
товарів та послуг. Жодна інформація, що
міститься у цьому документі, не може бути
витлумачена як така, що містить
додаткові гарантійні зобов'язання.
Компанія HP не несе відповідальності за
технічні помилки, пропуски або помилки
редагування, що можуть міститися у
цьому документі.

Номер виробу: CB506-90995

Edition 1, 8/2008

Перелік товарних знаків

Adobe

®

, Acrobat

®

і PostScript

®

є

зареєстрованим товарним знаком Adobe
Systems Incorporated.

Microsoft®, Windows® та Windows®XP є
зареєстрованими у США товарними
знаками корпорації Microsoft Corporation.

Windows Vista® є зареєстрованим
товарним знаком або товарним знаком
корпорації Microsoft Corporation у
Сполучених Штатах та/або інших країнах/
регіонах.

UNIX

®

є зареєстрованим товарним

знаком The Open Group.

ENERGY STAR і знак ENERGY STAR є
зареєстрованими торговими марками у
США.

background image

Зміст

1 Основні функції виробу

Порівняння виробів ............................................................................................................................. 2

Моделі HP LaserJet P4014 ................................................................................................. 2
Моделі HP LaserJet P4015 ................................................................................................. 3
Моделі HP LaserJet P4515 ................................................................................................. 4

Порівняння функцій ........................................................................................................................... 6
Огляд виробу ...................................................................................................................................... 8

Вигляд спереду .................................................................................................................. 8
Вигляд ззаду ....................................................................................................................... 8
Порти інтерфейсу ............................................................................................................... 9
Розміщення етикетки із назвою моделі і серійним номером .......................................... 9

2 Панель керування

Набір інструментів панелі керування .............................................................................................. 12
Використання меню панелі керування ............................................................................................ 14

Використання меню ......................................................................................................... 14

Меню Show Me How (Підказка) ........................................................................................................ 15
Меню Retrieve Job (Виклик завдань) ............................................................................................... 16
Меню Information (Інформація) ........................................................................................................ 17
Меню Paper Handling (Використання паперу) ................................................................................ 18
Меню Configure Device (Налаштувати пристрій) ............................................................................ 19

Підменю Printing (Друк) .................................................................................................... 19
Підменю Print Quality (Якість друку) ................................................................................ 22
Підменю System Setup (Налаштування системи) .......................................................... 25
Підменю Stapler Stacker (Швидкозшивач/укладальник) ................................................ 30
Підменю MBM-5 (Поштова скринька із кількома відсіками) .......................................... 30
Підменю I/O (Вхід/вихід) .................................................................................................. 31
Підменю Resets (Скидання налаштувань) ..................................................................... 38

Меню Diagnostics (Діагностика) ....................................................................................................... 39
Меню обслуговування ...................................................................................................................... 41

3 Програмне забезпечення для Windows

Підтримувані операційні системи для Windows ............................................................................. 44
Драйвери принтера, що підтримуються Windows .......................................................................... 45

UKWW

iii

background image

HP Universal Print Driver (UPD) ........................................................................................................ 46

Режими встановлення UPD ............................................................................................. 46

Виберіть правильний драйвер принтера для Windows ................................................................. 47
Пріоритети налаштувань друку ....................................................................................................... 48
Зміна налаштувань драйвера принтера для Windows .................................................................. 49
Варіанти встановлення програмного забезпечення для Windows ............................................... 50
Видалення програмного забезпечення для Windows .................................................................... 51
Підтримувані службові програми для Windows .............................................................................. 52

HP Web Jetadmin .............................................................................................................. 52
Вбудований веб-сервер ................................................................................................... 52
HP Easy Printer Care ........................................................................................................ 52

Програмне забезпечення для інших операційних систем ............................................................. 54

4 Використання виробу з системою Macintosh

Програмне забезпечення для Macintosh ........................................................................................ 56

Підтримувані операційні системи для Macintosh ........................................................... 56
Підтримувані драйвери принтера для Macintosh .......................................................... 56
Видалення програмного забезпечення з операційних систем Macintosh .................... 56
Пріоритети налаштувань друку для Macintosh .............................................................. 56
Зміна налаштувань драйвера принтера для Macintosh ................................................ 57
Програмне забезпечення для комп'ютерів Macintosh ................................................... 58

Службова програма HP Printer Utility ............................................................. 58

Запуск службової програми HP Printer Utility ................................ 58
Функції HP Printer Utility .................................................................. 58

Підтримувані службові програми для Macintosh ........................................................... 59

Вбудований веб-сервер .................................................................................. 59

Використання функцій драйвера принтера Macintosh ................................................................... 60

Друк ................................................................................................................................... 60

Створення та використання попередніх налаштувань друку для
Macintosh .......................................................................................................... 60
Зміна розміру документів та друк на папері розміру, встановленого
користувачем ................................................................................................... 60
Друк титульної сторінки ................................................................................... 60
Використання водяних знаків ......................................................................... 61
Друк кількох сторінок на одному аркуші для Macintosh ................................ 61
Друк з обох боків аркуша (двосторонній друк) .............................................. 62
Налаштування параметрів скріплення .......................................................... 63
Збереження завдань ....................................................................................... 63
Використання меню Services (Послуги) ......................................................... 63

5 Можливості підключення

Конфігурація USB ............................................................................................................................. 66

Підключення USB-кабелю ............................................................................................... 66

iv

UKWW

background image

Конфігурація мережі ......................................................................................................................... 67

Підтримувані мережеві протоколи .................................................................................. 67
Конфігурація виробу в мережі ......................................................................................... 68

Перегляд або зміна мережевих параметрів .................................................. 68
Встановлення або зміна мережевого пароля ............................................... 68
Ручне налаштування параметрів IPv4 TCP/IP за допомогою панелі
керування ......................................................................................................... 69
Ручне налаштування параметрів IPv6 TCP/IP за допомогою панелі
керування ......................................................................................................... 69
Вимкнення мережевих протоколів (додаткова функція) .............................. 70

Вимкнення протоколів IPX/SPX, AppleTalk або DLC/LLC ............ 70

Швидкість з'єднання і параметри двостороннього друку ............................. 71

6 Папір та носії друку

Використання паперу та носіїв ........................................................................................................ 74
Підтримувані розміри паперу та інших носіїв друку ....................................................................... 75
Нестандартні розміри паперу .......................................................................................................... 77
Підтримувані типи паперу та інших носіїв друку ............................................................................ 78

Підтримувані типи паперу для вхідних параметрів ....................................................... 78
Підтримувані типи паперу для вихідних параметрів ..................................................... 78

Ємність вхідних і вихідних лотків ..................................................................................................... 80
Вказівки з використання спеціального паперу та носіів ................................................................ 81
Завантаження лотків ........................................................................................................................ 82

Орієнтація паперу під час завантаження лотків ............................................................ 82

Завантаження бланків, аркушів із попереднім друком та перфорованого
паперу ............................................................................................................... 82
Завантаження конвертів ................................................................................. 82

Завантаження лотка 1 .................................................................................................... 83
Завантаження лотка 2 або додаткового лотка на 500 аркушів .................................... 84
Завантаження додаткового лотка на 1500 аркушів ...................................................... 86

Налаштування лотків ....................................................................................................................... 89

Налаштування лотка під час завантаження паперу ...................................................... 89
Налаштування лотка відповідно до параметрів завдання друку ................................. 89
Налаштування лотка за допомогою меню Paper Handling (Використання
паперу) .............................................................................................................................. 90
Виберіть папір відповідно до джерела подавання, типу або розміру. ......................... 90

Джерело ........................................................................................................... 90
Тип і розмір ...................................................................................................... 90

Використання параметрів виходу паперу ...................................................................................... 92

Друк із використанням верхнього (стандартного) вихідного відсіку ............................. 92
Друк із використанням заднього вихідного відсіку ......................................................... 92
Друк із використанням додаткового укладальника або швидкозшивача/
укладальника .................................................................................................................... 93
Друк із використанням поштової скриньки із 5-ма відсіками ........................................ 93

UKWW

v

background image

7 Використання функцій виробу

Економні параметри ......................................................................................................................... 96

EconoMode (Економний режим) ...................................................................................... 96
Затримка переходу у сплячий режим ............................................................................. 96

Встановлення затримки переходу у сплячий режим .................................... 96
Увімкнення або вимкнення сплячого режиму ................................................ 97

Час вмикання .................................................................................................................... 97

Встановлення часу пробудження ................................................................... 97

Скріплення документів ..................................................................................................................... 99
Використання функцій збереження завдань ................................................................................ 100

Створення збереженого завдання ................................................................................ 100
Друк збереженого завдання .......................................................................................... 101
Видалення збереженого завдання ............................................................................... 101

8 Завдання друку

Скасування завдання друку ........................................................................................................... 104

Зупинка поточного завдання друку з панелі керування приладу ............................... 104
Зупинка поточного завдання друку за допомогою програмного забезпечення ........ 104

Використовуйте функції драйвера принтера у Windows ............................................................. 105

Відкриття драйвера принтера ....................................................................................... 105
Використання ярликів швидкого виклику друку ........................................................... 105
Налаштування параметрів паперу і якості друку ......................................................... 105
Налаштування ефектів документа ............................................................................... 106
Налаштування параметрів кінцевої обробки документів ............................................ 106
Налаштування параметрів виходу ................................................................................ 107
Налаштування параметрів збереження завдань ......................................................... 107
Отримання інформації про технічну підтримку і стан виробу ..................................... 108
Налаштування розширених можливостей друку ......................................................... 108

9 Керування і техобслуговування виробу

Друк інформаційних сторінок та сторінок підказки ....................................................................... 112
Використання програмного забезпечення HP Easy Printer Care ............................................... 114

Відкривання програми HP Easy Printer Care ................................................................ 114
Розділи програмного забезпечення HP Easy Printer Care .......................................... 114

Використання вбудованого веб-сервера ...................................................................................... 117

Як відкрити вбудований веб-сервер за допомогою мережевого з'єднання .............. 117
Розділи вбудованого веб-сервера ................................................................................ 117

Використання програмного забезпечення HP Web Jetadmin ...................................................... 120
Використання функцій безпеки ...................................................................................................... 121

IP Security ....................................................................................................................... 121
Встановлення параметрів безпеки для вбудованого веб-сервера ............................ 121
Встановлення параметрів безпеки для збережених завдань .................................... 121
Блокування меню панелі керування ............................................................................. 121

vi

UKWW

background image

Блокування корпусу механізму форматування ........................................................... 122

Керування витратними матеріалами ............................................................................................ 124

Зберігання картриджів ................................................................................................... 124
Політика компанії HP щодо картриджів сторонніх виробників ................................... 124
гаряча лінія НР та веб-сторінка для повідомлення про підробки ............................... 124
Ресурс використання витратних матеріалів ................................................................ 124

Заміна витратних матеріалів та деталей ...................................................................................... 125

Вказівки щодо заміни витратних матеріалів ................................................................ 125
Заміна друкуючих картриджів ....................................................................................... 125
Завантаження скріпок .................................................................................................... 127
Виконання профілактичного техобслуговування ......................................................... 128

Скидання налаштувань на лічильнику ремонтного комплекту .................. 129

Встановлення пам'яті, внутрішніх пристроїв USB і зовнішніх карт сервера друку .................... 130

Огляд ............................................................................................................................... 130
Встановлення пам'яті ..................................................................................................... 130

Встановлення пам'яті виробу ....................................................................... 130

Перевірка якості встановлення модуля DIMM ............................................................. 134
Збереження ресурсів (постійних ресурсів) .................................................................. 135
Вмикання пам'яті для Windows ..................................................................................... 135
Встановлення внутрішніх пристроїв USB .................................................................... 136
Встановлення карт сервера друку HP Jetdirect ........................................................... 138

Встановлення карти сервера друку HP Jetdirect ......................................... 138
Виймання карти сервера друку HP Jetdirect ................................................ 140

Очищення виробу ........................................................................................................................... 141

Очищення поверхні ........................................................................................................ 141
Очищення тракту паперу ............................................................................................... 141

Оновлення вбудованого програмного забезпечення .................................................................. 142

Визначення версії наявного вбудованого програмного забезпечення ...................... 142
Завантаження нового внутрішнього програмного забезпечення з веб-сайту HP ..... 142
Перенесення нового вбудованого програмного забезпечення на виріб ................... 142

Використання FTP для завантаження внутрішнього програмного
забезпечення через браузер ........................................................................ 143
Використання FTP для оновлення вбудованого програмного
забезпечення по мережі ............................................................................... 143
Використання програми HP Web Jetadmin для оновлення вбудованого
програмного забезпечення ........................................................................... 144
Використання команд Microsoft Windows для оновлення вбудованого
програмного забезпечення ........................................................................... 145

Оновлення вбудованого програмного забезпечення HP Jetdirect ............................. 145

10 Вирішення проблем

Вирішення основних проблем ....................................................................................................... 148

Контрольний список з усунення несправностей .......................................................... 148
Фактори, що впливають на продуктивність пристрою ................................................. 149

UKWW

vii

background image

Відновлення заводських параметрів ............................................................................................. 150
Розуміння повідомлень на панелі керування ............................................................................... 151

Типи повідомлень панелі керування ............................................................................ 151
Повідомлення панелі керування ................................................................................... 151

Застрягання ..................................................................................................................................... 174

Основні причини застрягання ....................................................................................... 174
Місця застрягання .......................................................................................................... 175
Усунення застрягань ..................................................................................................... 176

Усунення застрягань з області верхньої кришки та картриджа друку ....... 176
Усунення застрягань із додаткового лотка для подавання конвертів ....... 178
Усунення застрягань із лотків ....................................................................... 179

Усунення застрягань із лотка 1 .................................................... 179
Усунення застрягань із лотка 2 або з додаткового лотка на 500
аркушів .......................................................................................... 179
Усунення застрягань із додаткового лотка на 1 500
аркушів ........................................................................................... 181

Усунення застрягань у додатковому пристрої двостороннього друку ..... 182
Усунення застрягань із області термофіксатора ........................................ 184
Усунення застрягань із областей виходу паперу ........................................ 187

Усунення застрягань у задньому вихідному відсіку ................... 188
Усунення застрягань із додаткового укладальника або
швидкозшивача/укладальника ..................................................... 189
Усунення застрягань із поштової скриньки із 5-ма
відсіками ........................................................................................ 192

Відновлення після застрягання ..................................................................................... 193

Вирішення проблем щодо якості друку ......................................................................................... 195

Проблеми із якістю друку, пов'язані з папером ........................................................... 195
Проблеми із якістю друку, пов'язані із середовищем використання виробу ............. 195
Проблеми із якістю друку, пов'язані із виникненням застрягань ................................ 195
Приклади дефектів зображення ................................................................................... 196

Вирішення проблем, пов'язаних з друком .................................................................................... 201
Вирішення проблем зв'язку ............................................................................................................ 202

Вирішення проблем прямого під'єднання .................................................................... 202
Вирішення проблем мережі ........................................................................................... 202

Вирішення типових проблем, що можуть виникати в системах Windows ................................. 204
Вирішення типових проблем, що можуть виникати в системах Macintosh ................................ 205
Усунення проблем у Linux .............................................................................................................. 208

Додаток A Витратні матеріали та комплектуючі

Замовлення частин, аксесуарів та витратних матеріалів ........................................................... 210

Замовлення безпосередньо у HP ................................................................................. 210
Замовлення через провайдерів послуг або підтримки ............................................... 210
Замовлення безпосередньо через програмне забезпечення HP Easy Printer
Care ................................................................................................................................. 210

viii

UKWW

background image

Номери частин ................................................................................................................................ 211

Компоненти для використання паперу ......................................................................... 211
Картриджі ........................................................................................................................ 212
Ремонтні комплекти ....................................................................................................... 212
Пам'ять ............................................................................................................................ 212
Кабелі та інтерфейси ..................................................................................................... 213
Папір ............................................................................................................................... 213

Додаток B Обслуговування і технічна підтримка

Положення обмеженої гарантії Hewlett-Packard .......................................................................... 217
Положення обмеженої гарантії на картридж ................................................................................ 219
Гарантійне обслуговування і самостійна заміна деталей ........................................................... 220
Підтримка користувачів .................................................................................................................. 221
Угоди про технічне обслуговування HP ........................................................................................ 222

Угоди про обслуговування на території замовника ..................................................... 222

Обслуговування на території замовника наступного дня ........................... 222
Обслуговування на території замовника протягом тижня (масштабне
обслуговування) ............................................................................................ 222

Повторне пакування виробу .......................................................................................... 222
Подовжена гарантія ....................................................................................................... 223

Додаток C Специфікації

Фізичні характеристики .................................................................................................................. 226
Електротехнічні характеристики .................................................................................................... 227
Акустичні характеристики .............................................................................................................. 228
Робоче середовище ....................................................................................................................... 229

Додаток D Регламентуюча документація

Нормативні положення Федеральної Комісії Зв'язку (FCC) ........................................................ 232
Програма керування впливом пристрою на навколишнє середовище ...................................... 233

Захист довкілля .............................................................................................................. 233
Створення озону ............................................................................................................ 233
Енергоспоживання ......................................................................................................... 233
Споживання тонеру ........................................................................................................ 233
Використання паперу ..................................................................................................... 233
Пластмаси ...................................................................................................................... 233
Витратні матеріали HP LaserJet ................................................................................... 233
Інструкції з повернення і переробки ............................................................................. 234

Сполучені Штати та Пуерто-Ріко .................................................................. 234

Повернення кількох елементів (більше, ніж одного
картриджа) ..................................................................................... 234
Повернення одного картриджа .................................................... 234
Відправка ....................................................................................... 234

UKWW

ix

background image

Повернення ресурсів за межами США ........................................................ 234

Папір ............................................................................................................................... 235
Обмеження матеріалів .................................................................................................. 235
Утилізація зношеного обладнання користувачами у приватних господарствах
країн/регіонів ЄС ............................................................................................................ 235
Хімічні речовини ............................................................................................................. 236
Специфікації з техніки безпеки матеріалів (MSDS) ..................................................... 236
Отримання докладнішої інформації ............................................................................. 236

Заява про відповідність .................................................................................................................. 237

Заява про відповідність ................................................................................................. 237

Заява про безпеку .......................................................................................................................... 238

Безпека лазерів .............................................................................................................. 238
Нормативні положення декларації про відповідність, Канада .................................... 238
Заява про відповідність стандартам добровільного контрольного комітету з
інтерференції (Японія) ................................................................................................... 238
Заява про кабель живлення (Японія) ........................................................................... 238
Заява про електромагнітні перешкоди (Корея) ........................................................... 238
Заява про лазери, Фінляндія ......................................................................................... 238
Таблиця речовин (Китай) .............................................................................................. 240

Покажчик ......................................................................................................................................................... 241

x

UKWW

background image

1