HP LaserJet P4510 Printer series - Виберіть папір відповідно до джерела подавання, типу або розміру.

background image

Виберіть папір відповідно до джерела подавання, типу або розміру.

В операційній системі Microsoft Windows три параметри визначають те, у який спосіб принтер
намагається тягнути папір, якщо надсилається завдання друку. Параметри Source (Джерело),
Type (Тип) і Size (Розмір) відображаються у діалогових вікнах Page Setup (Параметри сторінки),
Print (Друк) або Print Properties (Властивості друку) у більшості програм. Якщо ці параметри не
змінювати, виріб автоматично вибирає лоток, використовуючи налаштування за замовчуванням.