HP LaserJet P4510 Printer series - Покажчик

background image

Покажчик

Символи/ Числа

"сліди від шин", вирішення

проблем 199

А

А4, налаштування для

паперу 20

автоматичне продовження,

встановлення 28

акустичні характеристики 228
альбомна орієнтація

встановлення у якості

налаштування за
замовчуванням 21

налаштування, Windows 106

альтернативний режим друку на

бланк 108

Б

батареї входять до

комплекту 235

безпека

параметри мережі 34

безпеки функції 121
білі лінії або плямки, вирішення

проблем 199

бланк

режими термофіксатора 22

бланк, завантаження 108
блокування ресурсів,

Macintosh 59

брандмауер, параметри 34
браузер, вимоги

вбудований веб-сервер 117

В

вага, виріб 226
вага, папір

скріплення документів 99

вбудоване програмне

забезпечення, оновлення 142

вбудований веб-сервер

безпека 121
функції 117

веб-браузер, вимоги

вбудований веб-сервер 117

веб-сайти

HP Web Jetadmin,

завантаження 120

замовлення витратних

матеріалів 210

підтримка Linux 208
підтримка користувачів 221
підтримка користувачів

Мacintosh 221

універсальний драйвер

принтера 46

Веб-сторінки

повідомлення про

підробки 124

Специфікації з техніки безпеки

матеріалів (MSDS) 236

вертикальний інтервал,

встановлення налаштування за
замовчуванням 21

верхній вихідний відсік

використання для друку 92
застрягання паперу 187
розміщення 8

верхня кришка

застрягання паперу,

усунення 176

видалення програмного

забезпечення Macintosh 56

вимикач, розміщення 8
вимкнення

AppleTalk 70
DLC/LLC 70

IPX/SPX 70
мережеві протоколи 70

вирішення проблем

"сліди від шин" 199
Linux 208
білі плямки 199
вихідна якість 195
дефекти зображення 196
журнал подій 39
лінії 197, 199
меню Show Me How

(Підказка) 15

незадруковані області 196
папір 195
папір зі складками 199
перекошені сторінки 198
повідомлення електронною

поштою 59

повторювані дефекти 198
повторювані

зображення 200

проблеми Macintosh 205
роз'єднані рядки 200
розмазування тонера 197
розмитий друк 200
світлий друк 196
середовище 195
сірий фон 197
скручений папір 198
файли EPS 206
цятки 196
якість друку тексту 198, 200

виробу стан

HP Easy Printer Care 114

витратних матеріалів стан

HP Easy Printer Care 114
повідомлення на панелі

керування 12

UKWW

Покажчик 241

background image

витратних матеріалів стан,

вкладка Послуги

Macintosh 63

витратні матеріали

заміна картриджів 125
замовлення 210
замовлення за допомогою

вбудованого веб-
сервера 119

інтервали заміни 124
номери компонентів 211,

212

підробка 124
стан, перегляд за допомогою

HP Printer Utility 58

стан, перегляд за допомогою

вбудованого веб-
сервера 117

сторінка стану, друк 17
сторонніх виробників 124
утилізація 233

витратні матеріали сторонніх

виробників 124

вихідна якість. Див. якість друку
вихідні відсіки

вибір, Windows 107
застрягання паперу 187

виявлення пристрою 67
віддалене оновлення

вбудованого програмного
забезпечення (RFU) 142

відновлення параметрів за

замовчуванням 38

відсіки, вихід

вибір 92
застрягання, усунення 187
перевірка тракту проходження

паперу 39

відсіки, вихідні

розміщення 8

віртуальний диск

налаштування 29

вмикання час

зміна 28, 97

водяні знаки

Windows 106

вологість

вирішення проблем 195
специфікації 229

встановлення

USB-пристрої 136
карти ЕIO 138
пам'ять (модулі DIMM) 130

встановлення часу очікування

вхід/вихід 31
утримувані завдання 25

Г

гарантія

cамостійна заміна

деталей 220

виріб 217
картриджі 219
подовжена 223

Гаряча лінія HP для

повідомлення про
підробки 124

гаряча лінія для повідомлення

про підробки 124

Д

дата, встановлення 25
двосторонній друк

Windows 106
меню Show Me How

(Підказка) 15

налаштування

Macintosh 59

параметри краю

зшивання 20

сторінка із даними

використання 17

дефекти зображення, вирішення

проблем 196

деформовані символи,

вирішення проблем 198

диск

встановлення 138
каталог файлів, друк 17

диски

виймання 140

діагностика

мережа 34

довідка, меню Show Me How

(Підказка) 15

додаткові компоненти

номери компонентів 211

драйвери

Macintosh, вирішення

проблем 205

Windows, відкриття 105
включено 6
налаштування 48, 49, 56,

57

налаштування Macintosh 60
підтримувані 45
попередні налаштування

друку (Macintosh) 60

типи паперу 78
універсальні 46
ярлики (Windows) 105

Драйвери для Linux 208
драйвери емуляції

PostScript 45

друк до n сторінок

Windows 106

друк з обох боків

Windows 106

друку завдання

утримування 25

друкуючі картриджі

EconoMode 24
гарантія 219
заміна 125
замовлення за допомогою

вбудованого веб-
сервера 119

застрягання паперу 176
зберігання 124
налаштування щільності 24
номери компонентів 212
повідомлення про стан 12
стан Мacintosh 63
функції 7

друку якість

"сліди від шин" 199
білі лінії 199
білі плямки 199
вирішення проблем 195
дефекти зображення 196
деформовані символи 198
лінії 197
налаштування 23
незадруковані області 196
незакріплений тонер 197
повторювані дефекти 198

242 Покажчик

UKWW

background image

повторювані

зображення 200

роз'єднані рядки 200
розмазування тонера 197
розмитий 200
світлий друк 196
сірий фон 197
цятки 196

дуплексний друк

Windows 106

дуплексний друк, додатковий

компонент для

номер компонента 211

Е

економні параметри 96
електротехнічні

характеристики 227

енергії специфікації 227
етикетки

режими термофіксатора 22

Є

Європейський союз, видалення

відходів 235

Ж

живлення

усунення

несправностей 148

живлення вимикач,

розміщення 8

живлення специфікації 227

З

з'єднання швидкість 37
завантаження

лоток 1 83
лоток на 1500 аркушів 86
лоток на 500 аркушів 84
меню Show Me How

(Підказка) 15

скріпки 127

завантаження файлів,

Macintosh 58

завдання

меню Retrieve Job (Виклик

завдань) 16

налаштування Macintosh 59

завдання друку 103

завдання збереження

доступ 100

завдань збереження

налаштування Macintosh 63

заводські налаштування,

відновлення 38

задній вихідний відсік

використання для друку 92
застрягання паперу 187
розміщення 8

заміна друкуючих

картриджів 125

замовлення

витратні матеріали і

додаткове приладдя 210

витратні матеріали через

вбудований веб-
сервер 119

відповідні номери

компонентів 211

папір HP 213

застрягання

верхня кришка 176
видалення 193
вихідний відсік 187
лоток 1 179
лоток для подавання

конвертів 178

лоток на 1 500 аркушів 181
лоток на 500 аркушів 179
меню Show Me How

(Підказка) 15

місце 176
область

термофіксатора 184

основні причини 174
параметри усунення 29
пристрій двостороннього

друку 182

скріпки 191
якість друку після 195

застрягання паперу

вихідні відсіки 187

затримка переходу у сплячий

режим

вимкнення 97
зміна налаштувань 96
увімкнення 97
час 96

Захист витратних матеріалів від

підробки 124

захоплення ролики, заміна 128
заява про безпеку 238
Заява про безпечність

лазерів 238

заява про безпечність лазерів,

Фінляндія 238

заява про відповідність 237
Заява про відповідність

стандартам добровільного
контрольного комітету з
інтерференції, Японія 238

Заява про електромагнітні

перешкоди, Корея 238

зберегти завдання

Windows 107

збережені завдання

безпека 121
видалення 101
друк 101

збереження, завдання

меню Retrieve Job (Виклик

завдань) 16

збереження завдання

доступ 100
параметри 25
функції 100

збереження завдань

налаштування Мacintosh 63
функції 100

збереження ресурсів,

пам'ять 135

зберігання

картриджів 124

зберігання, завдання

налаштування Macintosh 59

зім'ятий папір, вирішення

проблем 199

зміна розміру документів

Windows 106

з отворами папір

режими термофіксатора 22

зупинка запиту на друк 104
зшивання край, параметри 20

І

інтерактивна підтримка 221

UKWW

Покажчик 243

background image

інтервал між рядками,

встановлення налаштування за
замовчуванням 21

інформаційні сторінки

друк 112

Інформація (вкладка),

вбудований веб-сервер 117

ІР-адреса 32, 69

К

кабелі

USB, підключення 66
USB, усунення

несправностей 201

карти EIO

параметри 31

картриджі

EconoMode 24
гарантія 219
заміна 125
замовлення за допомогою

вбудованого веб-
сервера 119

зберігання 124
інтервали заміни 124
налаштування щільності 24
номери компонентів 212
повідомлення про стан 12
сторонніх виробників 124
утилізація 233
функції 7

картриджі, друк

застрягання паперу 176
стан Мacintosh 63

картриджі для друку

сторонніх виробників 124

картриджі зі скріпками

завантаження 127

картриджі з тонером. Див.

друкуючі картриджі

каталог файлів, друк 17
керування завданнями

друку 90

керування мережею 68
кілька сторінок на аркуш

Windows 106

кількість копій, встановлення

налаштування за
замовчуванням 19

книжкова орієнтація

встановлення у якості

налаштування за
замовчуванням 21

налаштування, Windows 106

Кнопка довідки, панель

керування 12

кнопки, панель керування 12
кольоровий текст

чорно-білий друк 108

комплект, обслуговування

принтера

використання 128

комплект, техобслуговування

номер компонента 212

комплектуючі

доступні 6

компонент двостороннього друку

застрягання 182

конверти

вихідний відсік, вибір 92
зі складками, вирішення

проблем 199

розмір за замовчуванням,

встановлення 19

конверти, завантаження 82
конверти, лоток подавання

номер компонента 211

конфігурації сторінка 17
копії, кількість

Windows 108

копії, кількість за

замовчуванням 19

користувачем встановлений

розмір паперу

Macintosh 60

користувачі, технічна підтримка

Linux 208

користувачів підтримка

інтерактивна 221

крапки, вирішення

проблем 196, 199

Л

лінії, вирішення проблем 197,

199, 200

лотки

двосторонній друк 62
завантаження лотка 1 83

завантаження лотка на 1500

аркушів 86

завантаження лотка на 500

аркушів 84

застрягання паперу 176,

179, 181

меню Show Me How

(Підказка) 15

налаштування 89
налаштування Macintosh 59
налаштування суміщення 22
номери компонентів 211
орієнтація паперу 82
параметри 18
параметри ручної подачі 20
параметри спеціального

розміру 19

перевірка тракту проходження

паперу 39

розміщення 8

лотки, стан

HP Easy Printer Care 114

лоток 1

завантаження 83
застрягання паперу 179
параметри 18
параметри ручної подачі 20

лоток 2

параметри 18

лоток 3

фізичні характеристики 226

лоток для подавання конвертів

застрягання паперу 178

лоток на 1500 аркушів

завантаження 86

лоток на 1 500 аркушів

застрягання паперу 181

лоток на 500 аркушів

завантаження 84
застрягання паперу 179

М

маска підмережі 69
масштаб документів, змінити

Macintosh 60

масштабування документів

Windows 106

матеріал

меню Show Me How

(Підказка) 15

244 Покажчик

UKWW

background image

перша сторінка 60
розмір, встановлений

користувачем,
налаштування
Macintosh 60

сторінок на аркуш 61

матеріали

налаштування для А4 20
параметри лотка 18
спеціальний розмір 19
сторінка із даними

використання 17

меню, панель керування

Configure Device

(Налаштувати пристрій) 19

Diagnostics (Діагностика) 39
I/O (Вхід/вихід) 31
Information (Інформація) 17
Paper Handling (Використання

паперу) 18

Printing (Друк) 19
Print Quality (Якість

друку) 22

Resets (Скидання

налаштувань) 38

Retrieve Job (Виклик

завдань) 16

Show Me How (Підказка) 15
доступ 12, 14
налаштування системи 25

меню, структура 17
Меню налаштування

системи 25

Мережа (вкладка), вбудований

веб-сервер 118

мережевий пароль

встановлення 68
зміна 68

мережі

AppleTalk 70
HP Web Jetadmin 120
IP-адреса 67, 69
вимкнення протоколів 70
виявлення пристрою 67
діагностика 34
конфігурація 67
маска підмережі 69
налаштування Macintosh 59
параметри 31
параметри безпеки 34

підтримувані протоколи 67
протоколи 31, 38
стандартний шлюз 69
швидкість з'єднання 37

механізм форматування

безпека 122

мова, панель керування 30
мови пристрою

налаштування 28

моделі, порівняння функцій 2
модулі DIMM

перевірка встановлення 134

Н

наклейки

вихідний відсік, вибір 92

налаштування

драйвер, попередні

налаштування друку
(Macintosh) 60

драйвери 49, 57
пріоритет 48, 56

Налаштування параметра

EconoMode 24, 96

напівкартон

вихідний відсік, вибір 92
режими термофіксатора 22

напруги специфікації 227
невеликий папір, використання

для друку 92

незадруковані області,

вирішення проблем 196

незакріплений тонер, вирішення

проблем 197

не зважати на формат A4/

LETTER 20

нестандартні розміри

паперу 77

номери компонентів

кабелі 213
карти ЕІО 213
картриджі друку 212
лотки 211
пам'ять 212
папір, HP 213
ремонтний комплект 212

Нормативні положення

декларації про відповідність,
Канада 238

носії

підтримувані розміри 75
розмір за замовчуванням,

встановлення 19

скріплення 99

О

обидві сторони, друк на

меню Show Me How

(Підказка) 15

налаштування Macintosh 59
параметри краю

зшивання 20

сторінка із даними

використання 17

обмеження матеріалів 235
обслуговування

повторне пакування

виробу 222

обслуговування на території

замовника наступного
дня 222

обслуговування на території

замовника протягом
тижня 222

оновлення вбудованого

програмного
забезпечення 142

Оновлення вбудованого

програмного забезпечення,
Macintosh 59

оновлення пам'яті 130
операційні системи,

підтримувані 56

орієнтація

налаштування, Windows 106

орієнтація сторінки

налаштування за

замовчуванням 21

очищення

поверхня 141

П

пакування виробу 222
пам'ять

встановлення модулів

DIMM 130

додається 58
налаштування віртуального

диска 29

UKWW

Покажчик 245

background image

номери компонентів 212
оновлення 130
перевірка встановлення 134
постійні ресурси 135

пам'ять DIMM

безпека 122

панель керування

безпека 121
дата/час встановлення 25
дисплей 12
кнопки 12
меню 14
меню Configure Device

(Налаштувати пристрій) 19

меню Diagnostics

(Діагностика) 39

меню I/O (Вхід/вихід) 31
меню Information

(Інформація) 17

меню Paper Handling

(Використання паперу) 18

меню Printing (Друк) 19
меню Print Quality (Якість

друку) 22

меню Resets (Скидання

налаштувань) 38

меню Retrieve Job (Виклик

завдань) 16

меню Show Me How

(Підказка) 15

меню налаштування

системи 25

мова, вибір 30
налаштування 48, 56
параметри тимчасових

попереджень 28

повідомлення, типи 151
розміщення 8
світлові індикатори 12
сторінка очищення, друк 141
швидкозшивач/укладальник,

вибір 99

паперу застрягання

верхня кришка 176
лоток 1 179
лоток для подавання

конвертів 178

лоток на 1 500 аркушів 181
лоток на 500 аркушів 179
місце 176

область

термофіксатора 184

пристрій двостороннього

друку 182

папір

HP, замовлення 213
вирішення проблем 195
завантаження лотка 1 83
завантаження лотка на 1500

аркушів 86

завантаження лотка на 500

аркушів 84

зі складками 199
меню Show Me How

(Підказка) 15

налаштування для А4 20
нестандартні розміри 77
параметри лотка 18
перекошений 198
перша і остання сторінки,

використання
нестандартного
паперу 105

перша сторінка 60
підтримувані розміри 75
підтримувані типи 78
режими термофіксатора 22
розмір, вибір 105
розмір, встановлений

користувачем,
налаштування
Macintosh 60

розмір за замовчуванням,

встановлення 19

скріплення 99
скручений 198
спеціальний розмір 19
спеціальний розмір,

вибір 105

сторінка із даними

використання 17

сторінок на аркуш 61
тип, вибір 105
титульні сторінки,

використання
нестандартного
паперу 105

папір із попереднім друком

режими термофіксатора 22

параметри

відновлення значень за

замовчуванням 38

Параметри (вкладка),

вбудований веб-сервер 118

Параметри DLC/LLC 70
Параметри DNS 32
Параметри IPV6 32
Параметри IPX/SPX 34, 70
параметри за замовчуванням,

відновлення 38

параметри мережі

зміна 68
перегляд 68

параметри очікування

сплячий режим 28

Параметри проксі-сервера 33
перевезення виробу 222
передачі ролики, заміна 128
перекошені сторінки 198
перфорований папір

режими термофіксатора 22

перша сторінка

використання нестандартного

паперу 60

підроблені витратні

матеріали 124

підставка для принтера

номер компонента 211

підтримка

Linux 208
інтерактивна 108, 221
повторне пакування

виробу 222

посилання вбудованого веб-

сервера 119

сторінки HP Printer Utility 58

підтримка користувачів

сторінки HP Printer Utility 58

підтримувані носії друку 75
підтримувані операційні

системи 44

плямки, вирішення

проблем 196, 199

повернення, використані

ресурси 235

повернення використаних

ресурсів 235

повернення каретки,

налаштування 21

246 Покажчик

UKWW

background image

повідомлення

журнал подій 39
параметри 28
повідомлення електронною

поштою 59

світлові індикатори, панель

керування 12

типи 151

повідомлення, електронною

поштою 59

повідомлення електронною

поштою 59

повідомлення про помилку

журнал подій 39
параметри 28
повідомлення електронною

поштою 59

світлові індикатори, панель

керування 12

типи 151

повторення зображення,

вирішення проблем 200

повторне пакування

виробу 222

повторювані дефекти, вирішення

проблем 198, 200

погнуті сторінки 198
подачі ролики, заміна 128
подій журнал 39
подовжена гарантія 223
поля

налаштування 22

Помилки Spool32 204
Помилки недопустимих

операцій 204

попереджень параметри 28
попередні налаштування друку

(Macintosh) 60

порівняння виробу 2
порожні сторінки

усунення 21
усунення

несправностей 201

порт USB

вирішення проблем

Macintosh 207

підключення 66
підтримуваний 7

порти

USB 66

вирішення проблем

Macintosh 207

підтримувані 7

Послуги (вкладка)

Macintosh 63

постійні ресурси 135
поштові листівки

вихідний відсік, вибір 92

правостороння панель,

розміщення 8

приватні завдання

Windows 107

призупинення запиту на

друк 104

приладдя

замовлення 210

принтер, ремонтний комплект

використання 128
номер компонента 212

принтера мови

налаштування 28

пристрій двостороннього друку

меню Show Me How

(Підказка) 15

налаштування Macintosh 59
параметри 20
перевірка тракту проходження

паперу 39

сторінка із даними

використання 17

пристрою мови

налаштування 28

пристрою стан

вкладка Послуги,

Macintosh 63

пріоритет, налаштування 48,

56

пробний друк та утримання

Windows 107

програма захисту довкілля 233
програмне забезпечення

HP Easy Printer Care 52,

114

HP Printer Utility 58
HP Web Jetadmin 52
Macintosh 58
вбудований веб-сервер 52,

59

видалення Macintosh 56

налаштування 48, 56
підтримувані операційні

системи 44, 56

програмне забезпечення для HP-

UX 54

програмне забезпечення для

Linux 54

програмне забезпечення для

Solaris 54

програмне забезпечення для

UNIX 54

продукт, який не містить

ртуті 235

прозорі плівки

HP, замовлення 216
вихідний відсік 92
режими термофіксатора 22

протоколи, мережа 31, 38, 67
прямий тракт проходження

паперу 92

Р

ремонтний комплект

використання 128
номер компонента 212

ресурсів збереження 135
робоче середовище

специфікації 229

роздільна здатність

вирішення проблем

якість 195

налаштування 23, 59
функції 6

розмазування тонера, вирішення

проблем 197

розмитий друк, вирішення

проблем 200

розмір документів, змінити

Macintosh 60

розміри, виріб 226
розширені можливості друку

Windows 108

ролики, заміна 128
ручна подача

параметри 20

UKWW

Покажчик 247

background image

С

світлий друк

вирішення проблем 196
налаштування щільності

тонування 24

світлові індикатори, панель

керування 12

сервер друку HP Jetdirect

оновлення вбудованого

програмного
забезпечення 145

середовище викорстання виробу

вирішення проблем 195

середовище для виробу

специфікації 229

символи, деформовані 198
символів набори 21
системні вимоги

вбудований веб-сервер 117

сірий фон, вирішення

проблем 197

скасування

друк 104

скасування запиту на друк 104
складки паперу, вирішення

проблем 199

скріпки, картриджі

завантаження 127
номери компонентів 211

скріплення документів 99
скріплення параметри

Macintosh 63

скріплювання параметри

Windows 107

скріпок застрягання 191
скручений папір, вирішення

проблем 198

Службова програма HP Printer

Utility 58

специфікації

електротехнічні 227
робоче середовище 229
фізичні характеристики 226
функції 6

Специфікації з техніки безпеки

матеріалів (MSDS) 236

специфікації температури 229
спеціалізація

налаштування 28

спеціальний папір

вказівки 81

спеціальний розмір паперу

параметри лотка 19

спеціальні носії

вказівки 81

сплячий режим

затримка, налаштування 28
специфікації енергії 227
увімкнення і вимкнення 38

Сплячий режим 96
стан

HP Easy Printer Care 114
вбудований веб-сервер 117
вкладка Послуги,

Macintosh 63

повідомлення, типи 151
службова програма HP Printer

Utility, Macintosh 58

сторінка про витратні

матеріали, друк 17

стан, витратні матеріали

повідомлення на панелі

керування 12

стан витратних матеріалів,

вкладка Services (Послуги)

Windows 108

стандартний шлюз,

налаштування 69

сторінка із даними

використання 17

сторінка конфігурації

Macintosh 58

сторінка очищення 25
сторінка-розділювач

Windows 107

сторінки

друкуються повільно 201
не друкуються 201
порожні 201

сторінки, зміна порядку 108
Сторінки із даними про помилки

PDF 20

сторінки орієнтація

налаштування за

замовчуванням 21

сторінки підказки

друк 112

сторінок на аркуш

Windows 106

суміщення, налаштування 22

Т

текст, вирішення проблем

деформовані символи 198
розмитий 200

термофіксатор

заміна 128
застрягання паперу 184
режими 22

тестування

мережа 34

технічна підтримка

Linux 208
інтерактивна 221
повторне пакування

виробу 222

технічна підтримка користувачів

повторне пакування

виробу 222

посилання вбудованого веб-

сервера 119

Технологія покращення

роздільної здатності (REt) 24,
59

тимчасових попереджень

параметри 28

титульні сторінки 60, 105
тонер

EconoMode 24
вихідна якість, вирішення

проблем 197

налаштування щільності 24,

59

тракту проходження паперу

перевірка 39

тридірковий перфорований папір

режими термофіксатора 22

Турбота про клієнтів HP 221

У

угоди про обслуговування 222
угоди про обслуговування на

території замовника 222

угоди про технічне

обслуговування 222

укладальник

використання для друку 93,

99

номер компонента 211

248 Покажчик

UKWW

background image

універсальний драйвер

принтера 46

усунення, застрягання 29
усунення застрягань

верхня кришка 176
лоток 1 179
лоток для подавання

конвертів 178

лоток на 1 500 аркушів 181
лоток на 500 аркушів 179
місце 176
область виходу паперу 187
область

термофіксатора 184

пристрій двостороннього

друку 182

скріпки 191

усунення несправностей

USB кабелі 201
друк 201
застрягання паперу 176
застрягання паперу в лотку

1 179

застрягання паперу в лотку на

500 аркушів 179

застрягання паперу в області

верхньої кришки 176

застрягання скріпок 191
застрягання у вихідних

відсіках 187

застрягання у лотку для

подавання конвертів 178

застрягання у пристрої

двостороннього друку 182

контрольний список 148
лоток на 1 500 аркушів 181
область термофіксатора

застрягання паперу 184

повідомлення, типи 151
повільний друк 201
порожні сторінки 201
сторінки не друкуються 201

утилізація

Програма повернення

витратних матеріалів для
друку і охорони довкілля
HP 234

утримані завдання

параметри 25

утримання, завдання

меню Retrieve Job (Виклик

завдань) 16

функції 100

утримання завдання

доступ 100

утримувані завдання

меню Retrieve Job (Виклик

завдань) на панелі
керування 16

утримування завдання

параметри 25

Ф

файли EPS, вирішення

проблем 206

файли PostScript Printer

Description (PPD)

вирішення проблем 205

фізичні характеристики 226
функції 2, 6
функції доступності 7

Х

характеристики

акустичні 228

хвилястий папір, вирішення

проблем 198

Ц

цупкий папір

вихідний відсік, вибір 92
режими термофіксатора 22

цятки, вирішення проблем 196,

199

Ч

час, встановлення 25
чорнова якість, друк 23, 24

Ш

швидке копіювання,

завдання 25

Швидкі налаштування 105
швидкість

налаштування роздільної

здатності 23

швидкість процесора 6
швидкозшивач/укладальник

використання для друку 93,

99

завантаження скріпок 127
за замовчуванням,

налаштування 99

застрягання, скріпки 191
номер компонента 211

шлюз, налаштування значення за

замовчуванням 69

шорсткий папір

вихідний відсік, вибір 92

шрифти

Courier 20
завантаження Macintosh 59
надані 6
налаштування 21
перелік, друк 17
постійні ресурси 135
файли EPS, вирішення

проблем 206

шумові характеристики 228

Щ

щільність

вирішення проблем 196
налаштування 24, 59

Я

якість. Див. якість друку
якість друку

застрягання, наслідки 195
папір 195
середовище 195

ярлики 105
яскравість, налаштування 24

A

AppleTalk, параметри 34, 70

B

Bonjour Settings (Параметри

Bonjour) 59

C

Configure Device (Налаштувати

пристрій), меню 19

Courier, параметри шрифту 20

D

Diagnostics (Діагностика),

меню 39

DIMM

встановлення 130

UKWW

Покажчик 249

background image

доступ 8
доступні типи 130
номери компонентів 212

DLC/LLC 34
dpi, налаштування 23, 59

E

EIO карти

виймання 140
встановлення 138
номери компонентів 213

Ethernet-карти, номери

компонентів 213

Explorer, підтримувані версії

вбудований веб-сервер 117

F

FastRes 6, 23

G

General Protection FaultException

OE 204

H

HP, замовлення паперу 213
HP Easy Printer Care

відкривання 114
завантаження 52
опис 52
параметри 114
підтримувані браузери 52
підтримувані операційні

системи 52

HP Jetdirect, сервер друку

відключення 140
встановлення 138
параметри 31

HP Jetdirect сервер друку

номери компонентів 213

HP Printer Utility 58
HP Printer Utility, Macintosh 58
HP SupportPack 223
HP Universal Print Driver 46
HP Web Jetadmin

оновлення вбудованого

програмного
забезпечення 144

I

I/O (Вхід/вихід), меню 31

Information (Інформація),

меню 17

Internet Explorer, підтримувані

версії

вбудований веб-сервер 117

IPsec 121
IPSEC, стан 34
IP Security 121
IP-адреса

Macintosh, вирішення

проблем 205

відображення 26

J

Jetadmin

оновлення вбудованого

програмного
забезпечення 144

Jetadmin, HP Web 52, 120
Jetdirect, сервер друку

відключення 140
оновлення вбудованого

програмного
забезпечення 145

параметри 31

Jetdirect сервер друку

встановлення 138
номери компонентів 213

L

letter, не зважати на

налаштування для A4 20

M

Macintosh

AppleTalk 70
HP Printer Utility 58
USB-картка, вирішення

проблем 207

видалення програмного

забезпечення 56

драйвери, вирішення

проблем 205

змінити розмір

документів 60

налаштування драйвера 57,

60

параметри АppleTalk 34
підтримка 221
підтримувані операційні

системи 56

проблеми, вирішення

проблем 205

програмне забезпечення 58
скріплення параметри 63

Macintosh, налаштування

драйвера

вкладка Послуги 63
збереження завдань 63
розмір, встановлений

користувачем 60

Macintosh драйвера параметри

водяні знаки 61

N

Netscape Navigator, підтримувані

версії

вбудований веб-сервер 117

P

Paper Handling (Використання

паперу), меню 18

PCL, встановлення у якості мови

пристрою 28

PCL, друк переліку шрифтів 17
PCL драйвери

універсальні 46

PDF-файли, друк 130
perform printer maintenance,

повідомлення 128

PostScript

встановлення у якості мови

пристрою 28

PostScript, сторінка із даними про

помилки

параметри 20

PostScript Printer Description

(PPD) файли

додаються 58

PPD

вирішення проблем 205

PPD-файли

додаються 58

Printing (Друк) меню 19
Print Quality (Якість друку),

меню 22

ProRes 6
PS, встановлення у якості мови

пристрою 28

PS, друк переліку шрифтів 17

250 Покажчик

UKWW

background image

PS, сторінка із даними про

помилки

параметри 20

R

Resets (Скидання налаштувань),

меню 38

REt (Технологія покращення

роздільної здатності) 24, 59

Retrieve Job (Виклик завдань),

меню 16

S

Show Me How (Підказка),

меню 15

SIMM, несумісність 130
SupportPack, HP 223

T

TCP/IP, параметри 31
TCP/IP, ручне налаштування

параметрів 69

U

UNIX

налаштування повернення

каретки 21

USB-кабель, номер

компонента 213

USB-порт

усунення

несправностей 201

USB-пристрої

встановлення 136

W

Web Jetadmin

оновлення вбудованого

програмного
забезпечення 144

Wide A4 (Широкий А4),

параметри 20

Windows

налаштування драйвера 49
підтримувані драйвери 45
підтримувані операційні

системи 44

універсальний драйвер

принтера 46

UKWW

Покажчик 251

background image

252 Покажчик

UKWW

background image
background image

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

*CB506-90995*

*CB506-90995*

CB506-90995