HP LaserJet P4510 Printer series - Đặt mua trực tiếp từ HP

background image

Đặt mua trực tiếp từ HP

Bạn có thể nhận trực tiếp từ HP mặt hàng sau:

Các bộ phận thay thế: Để đặt mua các bộ phận thay thế tại Mỹ, hãy truy cập vào trang web

www.hp.com/go/hpparts

. Nếu bạn ở ngoài Mỹ, bạn có thể liên hệ đặt mua tại trung tâm dịch vụ

chính thức của HP tại địa phương của bạn.

Nguồn cung cấp và phụ kiện: Để đặt mua nguồn cung cấp tại Mỹ, hãy truy cập vào trang web

www.hp.com/go/ljsupplies

. Để đặt hàng nguồn cung cấp trên toàn thế giới, hãy truy cập vào trang

web

www.hp.com/ghp/buyonline.html

. Để đặt hàng phụ kiện, hãy truy cập vào trang web

www.hp.com/support/hpljp4010series

hoặc

www.hp.com/support/hpljp4510series

.